Folkets Hus

Vretstorps Folkets Hus byggdes 1955 och var från början  kommunalhus då Viby var en egen kommun. I samma byggnad inrymdes även försäkringskassa, bibliotek, läkarmottagning, polisstation, vaktmästarbostad samt brandkåren.

Byggnaden kom i föreningens ägo 1965 då Viby kom att ingå i Hallsbergs kommun.

Folkets hus är idag den naturliga mötesplatsen för kultur, cirklar, möten, information, fester mm.

Idag finns en lokal på ca 100 kvadratmeter för max 150 personer samt en mindre lokal på 25 kvadratmeter för max 30 personer, väl lämpade för dessa ändamål.

Folkets hus är en ideell förening och drivs av en styrelse som idag består av
Lotta Schlyter Ordförande
Helena Jerlström vice Ordförande
Inger Persson Sekreterare
Jan Östlund Kassör och anställd föreståndare
Maria Fröjd Ledamot
Marcus Fröjd Ledamot
Jenny Vikingsvärd Suppleant

Muharrem Arslan

Suppleant

 

 

 

 

 

Prislista för hyror i Folkets hus.

Priserna är för tillfället under uppdatering och beslutas under nästa styrelsemöte. Välkommen att höra av dig om du funderar på hyrorna!