Folkets Hus

Vretstorps Folkets Hus byggdes 1955 och var från början  kommunalhus då Viby var en egen kommun. I samma byggnad inrymdes även försäkringskassa, bibliotek, läkarmottagning, polisstation, vaktmästarbostad samt brandkåren.

Byggnaden kom i föreningens ägo 1965 då Viby kom att ingå i Hallsbergs kommun.

Folkets hus är idag den naturliga mötesplatsen för kultur, cirklar, möten, information, fester mm.

Idag finns en lokal på ca 100 kvadratmeter för max 150 personer samt en mindre lokal på 25 kvadratmeter för max 30 personer, väl lämpade för dessa ändamål.

Folkets hus är en ideell förening och drivs av en styrelse som idag består av
Lotta Schlyter Ordförande
Helena Jerlström vice Ordförande
Inger Persson Sekreterare
Jan Östlund Kassör och anställd föreståndare
Maria Fröjd Ledamot
Marcus Fröjd Ledamot
Jenny Vikingsvärd Suppleant

Muharrem Arslan

Suppleant

 

 

 

 

 

Prislista för hyror i Folkets hus.

Priserna gäller från och med 2017-08-16 och tills vidare.

Lokalhyror föreningar
Stora salen max 150 st 400 kr
Vibyrummet max 30 st 200 kr
Kaffekök 100kr
Matkök 200 kr
Studiecirklar oavsett lokal 150 kr
Lokalhyror Enskild
Stora salen max 150 st 800 kr
Viby rummet max 30 st 400 kr
Kaffekök 150 kr
Matkök 300 kr
Musikanläggning 300 kr
Servering. Kurser. Övriga.
Kaffe 10 kr. 15 kr.
The 10 kr. 15 kr.
Saft 5 kr. 5 kr.
Bit 10 kr. 15 kr.
Dricka 10 kr. 15 kr.
Övrigt
Fotostatkopiering 4 kronor styck för A4
Utlåning av bord 20 kronor styck (längd 1,20 och 1,80)
Utlåning av stolar 5 kronor styck
Bilkärra 40 kr/timmen eller 250 kronor/dygn