Hyreslokaler

Lokaler som finns att hyra

Affärslokal som tidigare varit frisör:
Tid: Tillsvidare
Status: Ledig

Källarlokal lämplig för mindre verksamhet har tidigare varit butik.
Tid: Tillsvidare
Status: Uthyrd

Källarlokal har tidigare varit replokal:
Tid: Tillsvidare
Status: Uthyrd

För mer information kontakta: Janne 0582-660063

Scroll to Top